Kontakty

Kontakty

 • Kontaktní Stará páka

  Jiří Fliedr, fliedr@volny.cz, 730 193 321

 • Facebook

  V kontaktu s námi můžete být přes naši facebookovou stránku.

 • Konto Ignác

  Chcete-li přispět na akce pořádané Starými Pákami pro rodiny a děti v Domě Ignáce Stuchlého (DIS) ve Fryštáku, je vám k dispozici konto Ignác, tedy účet 1400565339/0800, VS 1927. Případným dárcům děkujeme.

 • Konto Karel

  Chcete-li přispět i na další akce pořádané Starými Pákami (mimo akce na DISu), je vám k dispozici konto Karel, tedy účet 268772191/0300. Do zprávy pro příjemce napsat "Konto Karel". Případným dárcům děkujeme.

 • Web Starých pák

  Máte jakékoliv přípomínky k webu Starých pák, neváhejte nám napsat.