Kdo jsme?

Kdo jsme?

Jsme parta kluků, kteří v dobách téměř už památných prožívali prázdniny na salesiánských chaloupkách s Kájou Herbstem. Ostatně tady si to můžete přečíst podrobněji…

Jsou mezi námi docenti, doktoři, ředitelé, dělníci a dokonce i jeden zedník s maturitou. Dnes jsou z nás už většinou (až na výjimky) tátové rodin, přesto se těšíme na první víkend v září jako malí kluci. V tuto dobu se totiž již pravidelně koná Slet Starých Pák.

Kromě roztomilého žvatlání, sentimentálního vzpomínání a mrzačení při povinném sobotním fotbálku (i kdyby trakače z nebe padaly, jako že už jo), přemýšlíme také nad naší budoucností. Před několika roky jsme zorganizovali setkání Mladých mamek, což jsou děvčatamamky i nemamky – která nám na našich a sloužíme my jim. chaloupkách sloužila u plotny. Při tomto setkání se role obrátí

Pravidelnou akcí je také jarní brigáda Starých Pák. Vybraní silní jedinci se sjíždí na některé chaloupce nebo jinde, kde je to třeba, aby tam dali poznat sílu svých paží.

Abychom nebyli poznamenaní jen samou prací (což stejně nehrozí), pořádáme několikrát (někdy jednou jindy dvakrát) ročně duchovní cvičení pro Staré Páky a jejich manželky (případně snoubenky nebo i bez). Mimo tato pravidelná setkání se koná spousta jiných více či méně užitečných akcí, např. výtvarný víkend, setkání rodin, víkend pro táty s dětmi a také akce, které se pořádají pro naše odrostlejší děti…