8.slet SP, Mladočov u Litomyšle, 3.-5.září 1999

Svatořečení spirituála pražského semináře a duchovního otce legendárních prázdninových chaloupek Karla Herbsta se stalo vrcholem 8. sletu Starých pák, který proběhl o prvním zářiovém víkendu v Mladočově u Litomyšle.
„Dosud nebylo zcela jasné, zda lze svatořečit živého člověka, ale zkusili jsme to, a podařilo se,“ komentoval historický čin zakládající člen Starých pák pan Popelka, rodem z nedaleké Poličky. „Věřím, že v budoucnu bude mezi živými více svatých a mezi svatými více živých,“ dodal. Staré páky, kterých se do Mladočova slétlo na osmdesát, podaly přesvědčivý důkaz toho, že i v těžkých časech opoziční smlouvy je možné nepodléhat blbé náladě a radostně se chystat na vstup do jubilejního roku 2000.
Místnímu faráři Josefu Preislerovi daly jako dárek uklizenou faru, brankám na fotbalovém plácku několik pěkných gólů a obyvatelům celého regionu v závěru sletu slavnostní noční ohňostroj. „S Pákami je to jako s vínem. Čím jsou starší, tím mají větší jiskru,“ zhodnotil 8. slet Starých pák otec čtyř dětí vesnický misionář pan Popelka.

zpět do Galerie