Letošní setkání mladých mamek bylo ve znamení včel, medu a včelařství. V pátek přijíždějící mamky vítali u vchodu DISu (dům Ignáce Stuchlého ve Fryštáku) naši hosté z včelařského institutu v Oslo, pánové Doc. Leo Varroáza, Ph.D. a prof. Jeroným Mor a samozřejmě tým dvaceti úslužných Starých Pák, připravených splnit každé vyslovené i nevyslovené přání našich děvčat. Přivítání bylo klasické – sklenkou něčeho dobrého na rozehřátí těla a chlebem, vlastnoručně upečeným našimi hosty, se solí.

Po ubytování a chutné večeři čekalo mamky rozhodování, zda půjdou do sálu, kde hrála hudba mladých muzikantů, či do výtvarné dílny, na masáže a nebo se posadí v klidu klubovny ke společnému rozhovoru, případně, zda vyzkouší všechno. Masérka Ivanka byla ale už v 21.30 zcela vyčerpaná a tak na masáž všech zájemců nedošlo. Dobré vínko ze Slovácka se nalévalo všude a bylo ho dostatek.

Druhý den ráno naši hosté z Osla přivítali i sobotní návštěvníky z řad mladých mamek a přidali se k nim i členové místní komunity salesiánů s medem v tekutém stavu – medovinou.

V 9.00 setkání začalo malou slavností u příležitost vyznamenání našeho Káji za jeho úspěch ve včelařství na poli převážně filosofickém. (předáním ocenění byli pověřeni též naši hosté)

Po kratičkém poděkování a uvítacím slovu Káji nastoupil na scénu náš další host, paní Mgr.Zdenka Hegrlíková, psycholog a rodinný terapeut. Ta se ve stručnosti snažila zodpovědět několik zásadních otázek na iritující puberťáky, či bolesti hlavy u žen a podobně. Host to byl vskutku kvalitní, ale k lítosti přítomných měl málo času, protože už ve 12.00 začínala mše v místním fryštáckém kostelíku.

Od rána se v kuchyni usilovně snažil Bohouš se svým týmem pomocníků a výsledek snažení v podobě chutného oběda byl mamkám servírován starými pákami – číšníky, mezi něž se vloudila i jedna servírka, a jak jinak než za zpěvu písně „Koho včelky chválí“.

No a odpoledne po siestě, jak již bývá dobrým zvykem, bylo ve znamení praktických dovedností v oboru. Přítomni byli: Jan Wunder – zakladatel a průkopník moderního včelařství u nás a v Evropě (na obraze), svatý Ambrož – patron včelařů (na obraze a krátce i osobně) a hlavně náš Karel, jako největší přítomný odborník na včelaření a tudíž i hlavní porotce. Po kratičkém testu jsme naznali, že mamky mají poměrně dobré znalosti o včelách a proto bylo přikročeno k soutěži pro pokročilé. Mamky si v ní vyzkoušely co všechno obnáší práce včel a létaly od květů na louce do úlů a zpět jako o závod. Po právu byly všechny oceněni Kájou za tento MIMOŘÁDNÝ výkon diplomem a medailí z včelího vosku.

Ocenění si ale zaslouží všechny mladé mamky a proto dostaly každá na závěr, jako upomínku malý včelí úl v podobě svíčky z včelího vosku a okolo 16. hod. odjížděly ke svým rodinám.

Za fotky děkujeme:

Milanovi… :-))))

… paní Popelkové…

… a Chemikovi…