16. setkání Mladých Mamek se konalo 16.-17.dubna 2010 ve Fryštáku a milým hostem byla Dáša Vokatá.

STESK OSAMĚLÉHO LESNÍKA
autor neznámý

Kráčí sám a krokem těžkým,
sám jak v plotě kůl,
obtížen je chmury svými
a srdcem puklým vejpůl.

Kde jsou ty časy staré,
kdy ptactvo ódy zpívalo
a laňka na louce se pásla,
jó, to holenku bývalo.

Ach bože! Což není cesta?
Což není žádné řešení?!
tu nad lesem tím zář se snesla
a viděl lovec znamení.

To mocný jelen – paroháč
statný dvanácterák to byl
s křížem mezi parohy.
Lidským hlasem promluvil:

Ty malomyslný muži lesní,
já ztrestat bych tě měl,
což takhle Karel – páka – Herbst,
na toho už jsi zapomněl?!

Karle, mocný trubači,
pozvedni svůj zvučný roh,
vždyť lesní muž zde krvácí
a chce si kopat hrob.

A tu náhle …co to?
Utíká zvěř chlupatá i perná,
že by snad vyslyšena byla
modlitba ta střelná?!

Na paloučku koncem září
patří lesák v ranní záři…
že by to od jelena laňka?
ba ne, – kde se vzala- toť mladá mamka!

Pohled s pohledem se střetl
a teď vzmuž se, hochu!
I viděl smutný lesník ten,
že pýřila se trochu.

Co že v lese tomto hlubokém
sličná děva hledá?
„Že smutný člověk světem jde,
to mi klidu nedá.“

Tu ptactva opět rozezní se zpěv
a bory šumí zvesela
a v nebi radost kůrů všech
a svatba byla veselá.

Kráčí sám a krokem těžkým,
za ním jeho přítel pes.
Kampak jela žena tvoje?
Pozval ji zas kamsi Herbst.

Do Fryštáku, ke Stuchlýmu,
barvila si obočí,
platil jsem jí kosmetiku,
že prý to tam roztočí.

Projev ministra zemědělství Jakuba Šebesty

Jeho ctihodnosti, vážený pane monsignore, vážené mladé mamky, milí hosté.
Když jsem byl jmenován do funkce ministra zemědělství, měl jsem největší radost z toho, že budu moci ovlivnit běh věcí veřejných a konečně dát mladým mamkám to, co si zaslouží.
Vždyť co více může potěšit srdce lesníka nežli mladá mamka v houštině, zmítající se pochybností o směru své cesty a strachem před dravou zvěří. Tu rozbuší se srdce junáka toho chrabrého, něžně za ručku ji vezme, z nástrah všech nebezpečných vyvede ji až na okraj hvozdu divokého – a svatý Petr píše si, že dobrý skutek jest vykonán.
Vždyť co více potěšit může oko lesního muže, nežli mladá mamka v lese borovém. Tu blednou ještě více bledule a ptactva zpěv v němém úžasu utichá, když mladá mamka lesem pospíchá.
Ano, mamky, jste to vy, ta pravá ozdoba lesů jehličnatých, listnatých i smíšených.
Vy, budoucnost našich hor a postrach kůrovce obecného.
Vy dáváte světu naději, že v budoucnu bude mít kdo těžit dřevo či nové stromy sadit. Vy, dělnice Boží v lesním hospodářství.
A proto, na Vaši počest, se prezident republiky rozhodl každoročně udělit cenu ministra zemědělství „Trubač roku“ tomu, kdo se významně zaslouží o dobrý stav naší přírody.
Povstaňte prosím.
Vyznamenání ministra zemědělství „Trubač roku“ uděluje prezident České republiky v zastoupení jeho eminenci Karlu Herbstovi, pomocnému biskupu pražskému.
Monsignor Herbst pravidelně a neúnavně ušlapává chodníky našich hor a lesů a tím zabraňuje vodní erozi a škodám, s ní spojenými. Zvláště prezident oceňuje, že pan biskup nepoužívá turistické hole, které naopak zemský povrch narušují.
V lese, na horách, na biskupské konferenci i Pražském hradě se většinou chová tiše a křikem neruší okolí.
Třídí odpad a je tak vzorem pro malé, mladé, střední i staré spoluobčany.

Děkujeme autorům fotek, Martinovi, Milanovi a Chemikovi. Dovolil jsem si udělat výběr, protože jich bylo skutečně moc a upravit je do zobrazitelné podoby…

Pátek 16. dubna

Sobota 17. dubna


tak, a sem ještě přijdou fotky od Chemika, jen co je upravím…