Duchovně-relaxační víkend s Ládyskem 10.10.-13.10. na staronovém místě ve Staré Vodě. Velká čest místoředitelům Evě a Lubošovi, kteří se nezalekli tak náročného úkolu a zhostili se ho s velkou ctí. Velké díky také kuchyňskému bloku – Marušce a Jiřímu, kteří nikdy nezklamou. Za povšimnutí stojí též fakt, že Ládysovi vyšla nová kniha, což je na některých fotografiích zdůrazněno :-). A jak říká Dědek: „Z DRV bez knihy nejedu, nejedu, šťastný bych nebyl…“ Též si povšimněte na jedné fotografii z výletu údolím Bílé Opavy, jak Vojta a Radek k osvícení přišli.

… pár fotek od Kamky…

… pár fotek od Jirky…