Duchovně-relaxační víkend s Ládyskem 10.11.-13.11. na Hostýně…