Duchovně-relaxační víkend s Ládyskem 19.11.-22.11. na Hoře Matky Boží v Horní Hedči…