INFORMAČNÍ SERVIS PRO STARÉ PÁKY A MLADÉ MAMKY

Milá Stará Páko, milá Mladá Mamko,
Rok 2018 se hlásí novými akcemi. Tak nic nepřehlédni a včas se hlas.

 

16. – 18. února 2018 – NEJEN VÝTVARNÝ VÍKEND PRO MAMKY A DĚTI (od 7 do 13-ti let)
opět ve Fryštáku. Termín je blízko a kapacita omezená (20 dětí), takže neváhejte a hlaste se co nejdřív.
Kontakt a podrobnosti: Jana Hořínková, jajhorinkovi@seznam.cz, 731 604 307, 596 769 459
Poznámka: Horní věkovou hranici (u dětí) je možné po domluvě zvýšit 🙂

2. – 4. března 2018 – POSTNÍ OBNOVA (PRO POTOMKY STARÝCH PÁK A NEJEN PRO NĚ)
Připravujeme se společně na Velikonoce, které letos na Disu slavíme od 28.března. Spodní věková hranice je 15 let.
Cena: 300,- Kč (je dotována z konta „Ignác“ a „Fondu pomoci“ a její celková částka je 750,- Kč).
Max. počet účastníků je 30.
Kontakt a informace: disfrystak@gmail.com, (tel. 608 629 241 – Josef Klinkovský SDB)
Na akci je možno se začít přihlašovat od 2. února 2018

6. – 7. dubna 2018 – BRIGÁDA STARÝCH PÁK – !!! MORAVA !!! – na VIDČI
Zvací dopis jste už dostali, kontakt v něm!

13. – 14. dubna 2018 – MLADÉ MAMKY VE FRYŠTÁKU
Zveme všechny naše ženy a nejen je na krásné setkání ve Fryštáku. Hostem bude P. Zbigniew Czendlik a v odpoledním programu Klára a Pavel Fischerovi!!! Pozvánku očekávejte v průběhu března. Moc se na vás těšíme:-).
Prosím všechny Staré Páky, které se chtějí zapojit do organizace setkání, aby přijeli 17. března 2018 do Brna-Tuřan. Nahlaste se mi předem!
Bližší informace: Pavel Herian, tel. 731 600 074, pavel.herian@centrum.cz

4. – 6. května 2018 – STŘAPEC I. (PRO POTOMKY STARÝCH PÁK A NEJEN PRO NĚ)
Jsi-li ročník narození 2000 – 2004, tzn. je ti mezi 14 – 18 lety, přijeď do Fryštáku na DIS, kde proběhne již XII. ročník Střapce. Přijeď ochutnat lahodné kuličky vína právě utržené ze střapce a poznat nové kamarády.
Cena jen 300,- Kč (je dotována z konta „Ignác“ a „Fondu pomoci“ a její celková částka je 750,- Kč.).
Max. počet účastníků je 30.
Kontakt a informace: disfrystak@gmail.com, (tel. 608 629 241 – Josef Klinkovský SDB)
Na akci je možno se začít přihlašovat od 4. dubna 2018

5. května 2018 – BRIGÁDA STARÝCH PÁK – !!! ČECHY !!! – HÁJEK U PRAHY
Příjezd možný už v pátek. Když se jede z Prahy po staré karlovarské, je to kousek. Dvě vesnice za Prahou se jmenují Hostivice, pak Jeneč. V Jenči se odbočí doleva, asi po kilometru je křižovatka, na ní se zahne doprava a jste před klášterem. Naproti klášterní bráně je hospoda. Brána bude dokořán. Kluci a bratři, prosím vás, nenechte mě v tom, abych nebyl na brigádě sám. Bratři františkáni na nás spoléhají, možná pozvou také nějaké své známé. Těším se na vás a všem vám na dálku žehnám. Zvací dopis pošlu včas. Kája

11. – 12. května 2018 – BRIGÁDA STARÝCH PÁK – !!! MORAVA !!! – HODOŇOVICE U FRÝDKU – MÍSTKU.
Chlapi, práce je dost, uvnitř i venku, podrobnosti dostanete včas ve zvacím dopise cca měsíc předem.
Kosmič a Pepa Hořínek

11. – 13. května 2018 – STŘAPEC II. (PRO POTOMKY STARÝCH PÁK A NEJEN PRO NĚ)
Podmínky zůstávají stejné. Přihlášky a se seznamy přihlášených budou umístěny na stránce: http://frystak.sdb.cz/ a také http://vikendovky.disod.cz/, abyste viděli, jak se kdo hlásí a s kým byste rádi víkend prožili.
Přihlašovací termín je stejný jako pro Střapec I.

1. – 3. června 2018 – „VÍTR“ – VÍKEND PRO TÁTY A JEJICH RATOLESTI 8 – 13 let
2. andělské víkendové setkání pro tatínky s dětmi od 8 do 13 let opět na Andělské hoře u Bruntálu. Dolní hranici 8 let je možné po domluvě upravit.
Bližší informace a přihlášky : Jaroslav Hořínek: tel. 778 422 885, horinkovi@seznam.cz

5. – 11. srpna 2018 – „STŘAPEC na vodě“ (PRO POTOMKY STARÝCH PÁK A NEJEN PRO NĚ)
Nová akce v této nabídce, nejenom pro účastníky obou letošních Střapců I+II. Pojedeme některou z polských řek expedičním stylem – vše v lodi. Cena bude stanovena, podle výběru řeky.
Přihlašování od 15. května 2018.
Akci vede Kuba Švanda – jakub.svanda@centrum.cz tel. 605 012 826.
Maximální počet účastníků je 16. Pro další nabídky vody nebo ferát sledujte http://outdoor.disod.cz

31. srpna – 2. září 2018 – 27. SLET STARÝCH PÁK V MLADOČOVĚ U LITOMYŠLE
Pozvánku obdržíte včas !!!

4. – 7. října 2018 – DUCHOVNĚ RELAXAČNÍ VÍKEND 2018 PRO STARÉ PÁKY, MLADÉ MAMKY A JEJICH PARTNERY A PARTNERKY S LADISLAVEM HERYÁNEM
Místo konání : Annaberg (u Andělské Hory) Srdečně zvou Blanka + Jiří Selučtí .
Přihlášky: j.selucky@centrum.cz, tel. 722 629 780 nebo 721 212 599.

12. – 14. října 2018 – LIS (PRO POTOMKY STARÝCH PÁK A NEJEN PRO NĚ)
Jsi-li ročník starší jak 2004 (14 let a více), přijeď na formačně duchovní pobyt XII. ročníku Lisu v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku.
Cena: 300,- Kč (je dotována z konta „Ignác“ a „Fondu pomoci“ a její celková částka je 750,- Kč).
Maximální počet účastníků je 50.
Kontakt a informace: disfrystak@gmail.com, (tel. 608 629 241 – Josef Klinkovský SDB)
Na akci je možno se začít přihlašovat od 12. září 2018

2. – 4. listopadu 2018 – KOŠT (PRO POTOMKY STARÝCH PÁK A NEJEN PRO NĚ)
Duchovní, odpočinkový a zároveň zábavný víkend pro účastníky nad 18 let věku (roč. 1999 a starší), ve Fryštáku na DISu. Přijeď ochutnat lahodný mok získaný nejprve utržením z vinice, lisovaným a uzrálým v sudech našeho vinného sklepa…….
Cena 300,- Kč (je dotována z konta „Ignác“a „Fondu pomoci“ a její celková částka je 750,- Kč ). Max. počet účastníků je 30.
Kontakt: disfrystak@gmail.com, (tel. 608629241 – Josef Klinkovský SDB)
Přihlašování na akci od 2. října 2018.

17. – 18. listopadu 2018 – 17. ROČNÍK SETKÁNÍ RODIN STARÝCH PÁK VE FRYŠTÁKU
Bližší informace a přihlášky: Jana a Jaroslav Hořínkovi: tel. 777 825 593, 778 422 885, horinkovi@seznam.cz

29. listopadu – 2. prosince 2018 – DUCHOVNĚ RELAXAČNÍ VÍKEND 2018 PRO STARÉ PÁKY,MLADÉ MAMKY A JEJICH PARTNERY A PARTNERKY S LADISLAVEM HERYÁNEM
na Sv. Hostýně. Ubytování v poutním domě č.1, strava zajištěna v restauraci, cena cca 1 500,- na osobu.
Bližší informace a přihlášky – Petr Švec, e- mail: petrsvec@atlas.cz , tel. 732 626 185

7. – 9. prosince 2018 – ADVENTNÍ OBNOVA (PRO POTOMKY STARÝCH PÁK A NEJEN PRO NĚ)
V této době před vánočními svátky nabízíme příležitost se ztišit, zamyslet se a udělat něco pro obnovení vztahů s Bohem a s druhými. Obnova se koná jako vždy v Domě Ignáce Stuchlého, účastnit se mohou ročníky 2003 a starší (15 let a více).
Cena: 300,- Kč (je dotována z konta „Ignác“ a „Fondu pomoci“ a její celková částka je 750,- Kč).
Max. počet účastníků je 30.
Kontakt a informace: disfrystak@gmail.com, (tel. 608629241 – Josef Klinkovský SDB)
Přihlašování na akci od 7. listopadu 2018

==================================================================================================================
Ahoj Stará Páko a Mladá Mamko!
V letošním roce se chystáme převzít výchovu na nově vznikající Střední odborné škole svatého Jana Boska v Kroměříži. Obory budou z lesa a z polí, zařazený bude i vinař, včelař a rybář. Z Fryštáku odcházím já a Franta.
Nebojte se, všechno poběží dále. Dokonce nás letos čeká již 3. běh vzdělávání. Cena za víkend 300 Kč je neměnná. Víkendový pobyt u nás stojí 770 Kč, 470 Kč na osobu se dotuje a to z konta Ignác (220 Kč) a z konta pomoci (250 Kč). Tady je nárůst o 20 korun.

Malá inventura za rok 2017:

Název akce Počet dětí Dotováno Celkem
Výtvarný víkend 29 200,- 5.800,-
Postní obnova 9 200,- 1.800,-
Velikonoce 73 250,- 18.250,-
Střapec 68 200,- 13.600,-
Lis 50 200,- 10.000,-
Setkání rodin 72 200,- 14.400,-
Vzdělávání 38 200,- 7.600,-
Adventní obnova 17 200,- 3.400,-
Silvestr 49 250,- 12.250,-
87.100,-

Vyúčtování konta Ignác 2017:

Stav k 1.1.2017 -12.603,-
Příjmy 104.650,-
Výdaje 87.100,-
stav k 31.12.2017 + 4.947,-

Rozpočet na rok 2018 je ve výši 104.680 Kč.
Číslo konta: 1400565339/0800, k.s.0308. v.s. 1927.
Děkujeme všem dobrodincům a přejeme úspěšný rok 2018.
Trubka

==================================================================================================================

Připomínáme číslo konta Karel: 268772191 / 0300
Aby byl seznam SP a MM aktuální, nahlaste změny adres, telefonu a mobilů a zejména e-maily na adresu:
Petr Doležal, Karla Čapka 1346, 753 01 Hranice, mob. 605 911 607, tel. 587 432 404, chemik@starepaky.cz
Upozorňujeme na naše internetové stránky http://www.starepaky.cz.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Za výkonný výbor Starých Pák Jiří Dědek Fliedr, Palackého 1512, 753 01 Hranice, mob. 730 193 321, fliedr@volny.cz