INFORMAČNÍ SERVIS PRO STARÉ PÁKY A MLADÉ MAMKY

Milá Stará Páko, milá Mladá Mamko,
Rok 2019 se hlásí novými akcemi. Tak nic nepřehlédni a včas se hlas.

 

15. – 17. února 2019 – NEJEN VÝTVARNÝ VÍKEND PRO MAMKY A DĚTI (od 7 do 14-ti let)
Kapacita ateliéru je 20 dětí, takže pokud chcete jet, můžete se hlásit už teď 🙂
Kontakt a podrobnosti: Jana Hořínková, jajhorinkovi@seznam.cz 731 604 307, 596 769 459
Poznámka: horní věkovou hranici (u dětí) je možné po domluvě zvýšit.

22. – 24. března 2019 – POSTNÍ OBNOVA
Nabízíme mladé generaci Starých pák i ostatním jednotlivcům i skupinám setkání nad tématy a biblickými texty k přípravě na velikonoce. Minimální věková hranice: 14 let.
Cena: 300,- Kč (je dotována z konta „Ignác“ a „Fondu pomoci“ a její celková částka je 770,- Kč).
Max. počet účastníků je 30.
Kontakt a informace: vikendovky@disod.cz, (tel. 608 629 241 – Josef Klinkovský SDB)
Přihlašování na akci od 22. února 2019

17. – 21. dubna 2019 – VELIKONOCE NA DISU
Kontakt a informace: Jakub Švanda SDB; tel: 605 012 826; kuba@sdb.cz
Přihlašování na akci od 17. března 2019

26. – 27. dubna 2019 – MLADÉ MAMKY VE FRYŠTÁKU
Zveme všechny holky, mladší i starší, na krásné setkání ve Fryštáku. Hostem bude zpěvačka slovenské skupiny „Živé kvety“ Lucia Piussi. Pozvánku očekávejte začátkem dubna.
Po loňském rekordním ročníku, musíme zavést „stop-stav“,proto s přihlašováním dlouho neváhejte…. Na prvních stošedesát se už teď moc těšíme 🙂
Prosím všechny Staré Páky, které se chtějí zapojit do organizace, aby přijeli 30. března 2019 do Brna-Tuřan .
(Porada v Brně je moc důležitá. Kdo nemůže přijet a rád by pomohl ve Fryštáku, musí se předem nahlásit !!!)

Bližší informace: Pavel Herian, tel. 731 600 074, pavel.herian@centrum.cz

11. května 2019 – BRIGÁDA STARÝCH PÁK – !!! ČECHY 1 !!! – DRASTY (pomoc Karmelitkám)
Zvací dopis od Karla přijde včas.

10. – 12. května 2019 – STŘAPEC I. (VÍKEND ZÁŽITKOVÝ A SEZNAMOVACÍ – PRO MLADOU GENERACI STARÝCH PÁK A NEJEN PRO NĚ)
Jsi-li ročník narození 2001– 2005, tzn. je ti mezi 14 – 18 lety, přijeď do Fryštáku na DIS, kde proběhne již XV. ročník Střapce. Přijeď ochutnat lahodné kuličky vína právě utržené ze střapce a poznat nové kamarády.
Cena jen 300,- Kč (je dotována z konta „Ignác“ a „Fondu pomoci“ a její celková částka je 770,- Kč.).
Max. počet účastníků je 30.

Kontakt a informace: vikendovky@disod.cz, (tel. 608 629 241 – Josef Klinkovský SDB)
Přihlašování na akci od 10. dubna 2019

17. – 19. května 2019 – STŘAPEC II. (VÍKEND ZÁŽITKOVÝ A SEZNAMOVACÍ – PRO MLADOU GENERACI STARÝCH PÁK A NEJEN PRO NĚ)
Podmínky zůstávají stejné.
Přihlašovací formulář: http://frystak.sdb.cz/.
Přihlašovací termín je stejný jako pro Střapec I.

17. – 18. května 2019 – BRIGÁDA STARÝCH PÁK – !!! MORAVA !!! – HODOŇOVICE U FRÝDKU–MÍSTKU
Třikrát a dost??? Chlapi, již potřetí vás zveme do noviciátní kolébky Salesiánů. Dík za to co už jste tam odmakali, ale ještě se tam nějaká robota najde. Těšíme se na vás – podrobnosti dostanete ve zvacím dopise cca měsíc předem.
Kosmič a Pepa Hořínek

7. – 9. června 2019 – „VÍTR“ – VÍKEND PRO TÁTY A JEJICH RATOLESTI
Víkendové setkání pro tatínky s dětmi od 8 do 13 let v Hodoňovicích.
Dolní hranici 8 let je možné po domluvě upravit.
Bližší informace a přihlášky: Jaroslav Hořínek: tel. 778 422 885, horinkovi@seznam.cz

„STŘAPEC na vodě“ (PRÁZDNINOVÁ AKCE – letos III. ročník – PRO MLADOU GENERACI STARÝCH PÁK A NEJEN PRO NĚ)
Termín a bližší informace budou zveřejněny v průběhu roku na webových stránkách DISU
Kontakt: Jakub Švanda SDB; tel: 605 012 826; kuba@sdb.cz

30. srpna – 1. září 2019 – 28. SLET STARÝCH PÁK V MLADOČOVĚ U LITOMYŠLE
Pozvánku obdržíte včas !!!

4. – 6. října 2019 – LIS (PRO MLADOU GENERACI STARÝCH PÁK A NEJEN PRO NĚ)
Jsi-li ročník starší jak 2005 (14 let a více), přijeď na formačně duchovní pobyt XIII. ročníku Lisu v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku.
Cena: 300,- Kč (je dotována z konta „Ignác“ a „Fondu pomoci“ a její celková částka je 770,- Kč).
Maximální počet účastníků je 50.

Kontakt a informace: vikendovky@disod.cz , (tel. 608 629 241 – Josef Klinkovský SDB)
Přihlašování na akci od 4. září 2019

10. – 13. října 2019 – DUCHOVNĚ RELAXAČNÍ VÍKEND PRO STARÉ PÁKY, MLADÉ MAMKY A JEJICH PARTNERY A PARTNERKY S LADISLAVEM HERYÁNEM ve Staré Vodě (u Bruntálu).
Těší se na vás: Marie + Jan Olšovští.
Přihlášky: olsovskyj@seznam.cz, tel. 608 158 316 nebo 739 343 437

12. října 2019 – BRIGÁDA STARÝCH PÁK – !!! ČECHY 2 !!! – DRASTY (pomoc Karmelitkám)
Zvací dopis od Karla přijde včas.

16. – 17. listopadu 2019 – 18. ročník SETKÁNÍ RODIN STARÝCH PÁK VE FRYŠTÁKU
Bližší informace a přihlášky: Jana a Jaroslav Hořínkovi: tel. 777 825 593, 778 422 885, horinkovi@seznam.cz

28. listopadu – 1. prosince 2019 – DUCHOVNĚ RELAXAČNÍ VÍKEND PRO STARÉ PÁKY, MLADÉ MAMKY A JEJICH PARTNERY A PARTNERKY S LADISLAVEM HERYÁNEM na Sv. Hostýně.
Ubytování v poutním domě č. 1, strava zajištěna v restauraci, cena cca 1 700,- na osobu.
Bližší informace a přihlášky – Leoš Andrýsek, e- mail: hostyn@post.cz , tel. 702 017 476

29. listopadu – 1. prosince 2019 – KOŠT (PRO MLADOU GENERACI STARÝCH PÁK A NEJEN PRO NĚ)
Duchovní, pracovní i odpočinkový a zároveň zábavný víkend pro účastníky nad 18 let věku (roč. 2000 a starší), ve Fryštáku na DISu. Přijeď ochutnat lahodný mok získaný nejprve utržením z vinice, lisovaným a uzrálým v sudech našeho vinného sklepa……
Cena 300,- Kč (je dotována z konta „Ignác“a „Fondu pomoci“ a její celková částka je 770,- Kč ).
Max. počet účastníků je 30.

Kontakt: vikendovky@disod.cz, (tel. 608 629 241 – Josef Klinkovský SDB)
Přihlašování na akci od 29. října 2019.

13. – 15. prosince 2019 – ADVENTNÍ OBNOVA
Nabízíme mladé generaci Starých Pák i ostatním jednotlivcům i skupinám setkání nad tématy a biblickými texty k přípravě na vánoce. Minimální věková hranice: 14 let. Cena: 300,- Kč (je dotována z konta „Ignác“ a „Fondu pomoci“ a její celková částka je 770,- Kč).
Max. počet účastníků je 30.

Kontakt a informace: vikendovky@disod.cz , (tel. 608 629 241 – Josef Klinkovský SDB)
Přihlašování na akci od 13. listopadu 2019

29. prosince 2019 – 1. ledna 2020 – SILVESTR NA DISU
Kontakt a informace: Jakub Švanda SDB, tel: 605 012 826, kuba@sdb.cz
Přihlašování na akci od 29. listopadu 2019

==================================================================================================================

Drahé Mladé Mamky a vážené Staré Páky,
cílená sbírka vynesla v roce 2018 134.200,- Kč.
K dnešnímu dni máme stav na kontě Ignác 21.437,- Kč.

Co nás ještě čeká v tomto roce:

oDISea III. víkend 22. – 24. 2. 7.000 Kč
Postní obnova 22. – 24. 3. 7.000 Kč
Velikonoce 17. – 21. 4. 20.000 Kč
Střapec I. 10. – 12. 5. 10.500 Kč
Střapec II. 17. – 19. 5. 10.500 Kč
Celkem 55.000 Kč

Děkujeme a Bůh žehnej všem, kdo přispěli.
Pokud budete někdo chtít potvrzení o daru a nenapsali jste to do „zprávy pro příjemce“, přihlaste se, rádi vám ho pošleme.
Číslo konta Ignác: 1400565339/0800, k.s.0308. v.s. 1927.
Od září 2018 jsem převzal funkci ředitele DISu a salesiánské komunity ve Fryštáku. Seznamuji se s novým prostředím i lidmi. Zapojuji se především do víkendových akcí pro vaše mladé a mám velikou radost, že je zájem o rozvíjení osobního i duchovního růstu. Jsem také vděčný, že jako rodiče své děti podporujete a povzbuzujete. Přeji nám všem, abychom společně v duchu Dona Boska šli a došli k Hospodinu.
S vděčností a s pozdravem
Jan Blaha Žanek

==================================================================================================================

Připomínáme číslo konta Karel: 268772191 / 0300
Aby byl seznam SP a MM aktuální, nahlaste změny adres, telefonu a mobilů a zejména e-maily na adresu:
Petr Doležal, Karla Čapka 1346, 753 01 Hranice, mob. 605 911 607, tel. 587 432 404, chemik@starepaky.cz
Upozorňujeme na naše internetové stránky http://www.starepaky.cz.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Za výkonný výbor Starých Pák Jiří Dědek Fliedr, Palackého 1512, 753 01 Hranice, mob. 730 193 321, fliedr@volny.cz