INFORMAČNÍ SERVIS PRO STARÉ PÁKY A MLADÉ MAMKY

Milá Stará Páko, milá Mladá Mamko,
Rok 2017 se hlásí novými akcemi. Tak nic nepřehlédni a včas se hlas.

17. – 19. února 2017 – NEJEN VÝTVARNÝ VÍKEND PRO MAMKY A DĚTI (od 7 do 13-ti let)
opět ve Fryštáku. Termín je blízko a kapacita omezená (20 dětí), takže neváhejte a hlaste se co nejdřív.
Kontakt a podrobnosti: Jana Hořínková, jajhorinkovi@seznam.cz, 731 604 307, 596 769 459
Poznámka: horní věkovou hranici (u dětí) je možné po domluvě zvýšit 🙂

10. – 12. března 2017 – POSTNÍ OBNOVA (PRO POTOMKY STARÝCH PÁK A NEJEN PRO NĚ)
Připravujeme se společně na Velikonoce, které letos na DISu slavíme od 12. – 16.dubna. Spodní věková hranice je 15 let.
Cena: 300,- Kč (je dotována z konta „Ignác“ a „Fondu pomoci“ a její celková částka je 750,- Kč).
Max. počet účastníků je 30,- na akci je možno se začít přihlašovat od 10. ledna 2017
Kontakt a informace: disfrystak@gmail.com, (tel. 608 629 241 – Josef Klinkovský SDB)

7. – 8. dubna 2017 – BRIGÁDA STARÝCH PÁK – !!! MORAVA !!! – před Květnou neděli v Hodoňovicích
Budeme bourat komín, stavět komín, osazovat futra, opalovat a natírat okna …
Podrobnosti dostanete včas ve zvacím dopise od Kosmiče a Pepy Hořínka

21. – 22. dubna 2017 – MLADÉ MAMKY VE FRYŠTÁKU
Zveme všechny mamky, nemamky, mladší i starší na krásné setkání ve Fryštáku. Bude připraven bohatý program se zajímavým hostem. Pozvánku očekávejte v průběhu března. Moc se na vás těšíme:-) .
Kluci (Staré Páky), kteří se chcete zapojit do organizace setkání, rád vás uvidím 18.března 2017 na přípravné schůzce v Brně Tuřanech. Kdo přijedete, ozvěte se!
Bližší informace: Pavel Herian, tel. 731 600 074, pavel.herian@centrum.cz

6. května 2017 – BRIGÁDA STARÝCH PÁK – !!! ČECHY !!! – Hájek u Prahy
Kluci a bratři, milé Staré Páky, vás, kteří jste z Čech laskavě zvu na brigádu. Protože Morava je daleko, bude brigáda pro Čechy nedaleko Prahy. Jmenuje se to místo Hájek u Prahy, poutní místo, bude to v sobotu 6. května. Asi v 7.30 bude mše svatá, v 8.00 kafe a začneme. Když se jede z Prahy po staré karlovarské, je to kousek. Dvě vesnice za Prahou se jmenují Hostivice, pak Jeneč. V Jenči se odbočí doleva, asi po kilometru je křižovatka, na ní se zahne doprava a jste před klášterem. Naproti klášterní bráně je hospoda. Brána bude dokořán. Kluci a bratři, prosím vás, nenechte mě v tom, abych nebyl na brigádě sám. Bratři františkáni na nás spoléhají, možná pozvou také nějaké své známé. Těším se na vás a všem vám na dálku žehnám. Zvací dopis pošlu včas.
Kája

5. – 7. května 2017 – STŘAPEC I. (PRO POTOMKY STARÝCH PÁK A NEJEN PRO NĚ)
Jsi-li ročník narození 1999 – 2003, tzn. je ti mezi 14 – 18 lety, přijeď do Fryštáku na DIS, kde proběhne již XI. ročník Střapce. Přijeď ochutnat lahodné kuličky vína právě utržené ze střapce a poznat nové kamarády.
Cena jen 300,- Kč (je dotována z konta „Ignác“ a „Fondu pomoci“ a její celková částka je 750,- Kč.).
Max. počet účastníků je 30, na akci je možno se začít přihlašovat od 5. dubna 2017.
Kontakt a informace: disfrystak@gmail.com, (tel. 608 629 241 – Josef Klinkovský SDB)

12. – 14. května 2017 – STŘAPEC II. (PRO POTOMKY STARÝCH PÁK A NEJEN PRO NĚ)
Podmínky zůstávají stejné. Přihlášky a se seznamy přihlášených budou umístěny na stránce: http://frystak.sdb.cz/ a také http://vikendovky.disod.cz/, abyste viděli, jak se kdo hlásí a s kým byste rádi víkend prožili.
Přihlašovací termín je stejný jako pro Střapec I.

2. – 4. června 2017 – „VÍTR“ – VÍKEND PRO TÁTY A JEJICH RATOLESTI 8 – 13 let
Andělské víkendové setkání pro tatínky s dětmi od 8 do 13 let na Andělské hoře u Bruntálu.
Dolní hranici 8 let je možné po domluvě upravit.
Bližší informace a přihlášky : Jaroslav Hořínek: tel. 778 422 885, horinkovi@seznam.cz

1. – 3. září 2017 – 26. SLET STARÝCH PÁK V MLADOČOVĚ U LITOMYŠLE
Pozvánku obdržíte včas !!!

30. září 2017 – setkání Salesiánské rodiny (včetně SP a MM) s hlavním představeným salesiánů ve Zlíně
Začne se v 11.00 hod. mší sv., bližší podrobnosti se připravují, upřesní pozvánkou Johny Komárek SDB

5. – 8. října 2017 – DUCHOVNĚ RELAXAČNÍ VÍKEND 2017 PRO STARÉ PÁKY, MLADÉ MAMKY A JEJICH PARTNERY A PARTNERKY S LADISLAVEM HERYÁNEM
v Újezdě u Uničova* změna místa ještě vyhrazena. Srdečně zvou Pavel a Jarmila Pitrunovi,.
Přihlášky: mail – jpitrunova@seznam.cz, tel. 608 378 925, Pavel telefon 733 788 592.

13. – 15. října 2017 – LIS (PRO POTOMKY STARÝCH PÁK A NEJEN PRO NĚ)
Jsi-li ročník starší jak 2003 (14 let a více), přijeď na formačně duchovní pobyt XI. ročníku Lisu v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Cena: 300,- Kč (je dotována z konta „Ignác“ a „Fondu pomoci“ a její celková částka je 750,- Kč).
Maximální počet účastníků je 55, na akci je možno se začít přihlašovat od 13. září 2017
Kontakt a informace: disfrystak@gmail.com, (tel. 608 629 241 – Josef Klinkovský SDB)

18. – 19. listopadu 2017 – 16. ROČNÍK SETKÁNÍ RODIN STARÝCH PÁK VE FRYŠTÁKU
Bližší informace a přihlášky: Jana a Jaroslav Hořínkovi: tel. 777 825 593, 778 422 885, horinkovi@seznam.cz

30. listopadu – 3. prosince 2017 – DUCHOVNĚ RELAXAČNÍ VÍKEND 2017 PRO STARÉ PÁKY, MLADÉ MAMKY A JEJICH PARTNERY A PARTNERKY S LADISLAVEM HERYÁNEM
na Sv. Hostýně. Ubytování v poutním domě č.1, strava zajištěna v restauraci, cena cca 1 500,- na osobu.
Zvou Vás Anička a Honza Melanovi. Pište – melanovaa@seznam.cz volejte – 603 770 376, 581 111 557

8. – 10. prosince 2017 – ADVENTNÍ OBNOVA (PRO POTOMKY STARÝCH PÁK A NEJEN PRO NĚ)
Toužíte-li se někdy na chvíli ztišit, zamyslet se a udělat něco pro obnovení vztahů s Bohem a s druhými, přijeďte na adventní obnovu na DISu. Účastnit se mohou ročníky 2002 a starší (15let a více). Cena: 300,- Kč (je dotována z konta „Ignác“ a „Fondu pomoci“ a její celková částka je 750,- Kč).
Max. počet účastníků je 30. Na akci je možno se začít přihlašovat od 8. listopadu 2017
Kontakt a informace: disfrystak@gmail.com, (tel. 608 629 241 – Josef Klinkovský SDB)

==================================================================================================================
Ahoj Stará páko a Mladá mamko!
V letošním roce oslavíme 90 let od příchodu salesiánů do Fryštáku. Oslavy budou 30. září v sobotu. Místo se ještě upřesňuje. Všechny Vás ale už teď srdečně zveme. A nezapomeňte se zastavit ve Fryštáku, máme v kapli nové vitráže. Cena za víkend 300 Kč je neměnná. Víkendový pobyt u nás stojí 750 Kč, 450 Kč na osobu se dotuje a to z konta Ignác (200 Kč) a z konta pomoci (250 Kč).

Malá inventura za rok 2016:

Název akce Počet dětí Dotováno Celkem
Výtvarný víkend 26 200,- 5.200,-
Postní obnova 12 200,- 2400,-
Velikonoce 76 250,- 19.000,-
Střapec 57 250,- 11.400,-
oDISea II 14 1000,- 14.000,-
Lis 48 200,- 9.600,-
Setkání rodin 59 200,- 11.800,-
Vzdělávání 34 200,- 6.800,-
Adventní obnova 12 200,- 2.400,-
Silvestr 57 250,- 14.250,-
96.850,-

Vyúčtování konta Ignác 2016:

Stav k 1.1.2016 1.947,-
Příjmy 82.300,-
Výdaje 96.850,-
stav k 31.12.2016 -12.603,-

Rozpočet na rok 2017 je ve výši 85.000 Kč.
Číslo konta: 1400565339/0800, k.s.0308. v.s. 1927.
Děkujeme všem dobrodincům a přejeme úspěšný rok 2017.

Trubka
==================================================================================================================
Připománáme číslo konta Karel: 268772191 / 0300

Aby byl seznam SP aktuální, nahlaste změny adres, telefonu a mobilů a zejména e-maily na adresu: Petr Doležal, Karla Čapka 1346, 753 01 Hranice, mob. 605 911 607, e-mail chemik@starepaky.cz

Upozorňujeme na naše internetové stránky www.starepaky.cz.
Těšíme se na setkání s Vámi!

Za výkonný výbor Starých Pák
Jiří Dědek Fliedr, Palackého 1512, 753 01 Hranice, mob. 730 193 321, fliedr@volny.cz